Home Aktuelt Medisinsk velvære – kunsten å tilbringe tid med seg selv

Medisinsk velvære – kunsten å tilbringe tid med seg selv

by Content Marketing
medisinsk velvære

Medisinsk velvære er en ny trend i spa-nytelsene. Tradisjonell spa og velvære tilpasser seg nye krav fra gjester som er sterkt opptatt av moderne livsstil. Det er denne trenden med medisinsk velvære enkelte spahoteller er flinke til å følge opp, ikke minst blant kjente spa-hoteller i Slovakia.

Medisinsk velvære er personlig pleie og handler om å forebygge det som ofte kalles sivilisasjonssykdommer. Forebyggingen handler blant annet om grundig avslapning, et avstresset liv og aktiv oppmerksomhet rettet mot kropp, indre og ytre skjønnhet og helse.

Dette handler om å finne harmonien mellom kropp og sjel, leve med sin egen mentale velvære og bruke tid på fysisk trening.

Generelt er en sunn kropp og godt utseende en stor fordel gjennom livet, og disse faktorene har en direkte innvirkning på ens egen velvære og lykke. Velvære inkluderer kroppsvektskontroll, individuelt optimalisert ernæring, trening og spesielt eliminering og kontroll av stress.

Kunsten å tilbringe tid med seg selv

Medisinsk velvære

Fra avslapningsrommet.

Medisinsk velvære er et moderne område som tilbyr tjenester rettet mot avslapning i et hyggelig miljø, dyrking av skjønnhet og forebygging av sivilisasjonssykdommer. Denne aktiviteten som mange ivrer for, er kunsten å tilbringe tid med seg selv.

Dette gir en bedre livskvalitet, reduserer effektene av aldring og bidrar til å oppnå det endelige målet; betingelsen for å ha god helse.

Moderne velvære er formet av fagfolk, blant annet leger, psykologer, psykiatere, ernæringsfysiologer, profesjonelle instruktører og skjønnhetseksperter. De utvikler programmer som inkluderer helserisikovurdering og frivillig undersøkelser.

Deretter foreslås det løsninger for eventuelt å endre sin egen livsstil og dermed oppnå en bedre livskvalitet.

Mange bedrifter gir sine ansatte slike forebyggende programmer, og bedriftene sparer mye penger både for eget selskap og det offentlige helsevesenet. Disse forebyggende programmene tar også sikte på å fremme en sunn livsstil, i tillegg til å gi en oversiktlig risikovurdering.

Innføring av slike forebyggende programmer fører raskt til endringer i form av gunstig helsestatistikk, mindre funksjonshemming og uførhet for arbeid, og den positive mentale holdningen til de ansatte øker. Alt sammen sparer betydelige midler, sett fra et økonomisk synspunkt.

Spa som medisinsk velvære-senter

Medisinsk velvære

Fra et av baderommene ved Royal Palace Spa.

Spaopphold har i hovedsak forebyggende effekter, med sikte på å eliminere de negative virkningene av den moderne livsstilen, slik som stress, mangel på bevegelse, feil kosthold og overvekt. Å være bevisst på dette og tillate seg et spaopphold hjelper kroppen å gjenvinne mental og fysisk velvære.

Gjennom mange år har Slovakia vært kjent for helsebringende spa, og opphold der har vist seg å være en av de mest hensiktsmessige måtene å forhindre sivilisasjonssykdommer og gjenopprette den mentale og fysiske velvære.

En av disse og mest etterspurte spaene i Slovakia er Turčianske Teplice. Det lokale mineralvannet fra naturens side er et naturlig, moderat mineralisert medisinsk drikkevann, og inneholder svovel, bikarbonater, kalsium, magnesium og fluoridioner. Dette helbredende vannet hentes opp fra en dybde i grunnen på mange titalls meter. Mineralinnholdet er over 1500 mg / l, og vanntemperaturen på våren er mellom 40-46 ° C.

Mineralvannet brukes til både generelle og delvis helbredende formål, avslapping og oppkvikkende bad, samt drikkebehandlinger. Spa-utstyret inkluderer også et komplett balneoterapianlegg: bad i medisinsk termisk mineralvann.

I spa-behandlingen ved Turčianske Teplice inngår:

Medisinsk velvære

Massasje inngår i behandlingen av kroppen.

Massasje
Thermoterapi
Hydroterapi
Rehabilitering
Elektroterapi
Fototerapi/lysbehandling
Karbonterapi
Inhalasjoner
Treningssenter
Avslapningsprosedyrer
Skjønnhetspleie

Royal Spa Turčianske Teplice tilbyr

Medisinsk velvære

Elegant interiør i Slovakias Royal Palace Spa.

Royal Spa Turčianske Teplice tilbyr overnatting og måltider i omgivelser med høy kvalitet for at gjestene skal ha et perfekt spaopphold.

Spa & Aquapark-anlegget med naturlig helbredende mineralvann fra lokale kilder, fokuserer også på avslapning og gjenoppbygge en kanskje noe sliten kropp. Under ditt opphold i Turčianske Teplice spa, er det en god idé å drikke det naturlige, medisinske mineralvannet fra de lokale Kollár- og Živena-kildene i tillegg til andre behandlinger.

På grunn av mineralinnholdet er dette et godt supplement og bidrar til å forebygge mange sykdommer.

Liker du artikkelen om medisinsk velvære, så gi oss like på Facebook


Sjekk og bestill Royal Palace Spa her


.. ... .
Reiseliv er Norges eldste reiselivsmagasin på Internett, startet i 2000.

Helbredende spa i nyåpnet hotell i Slovakia

Helbredende

Romantisk og helbredende ferie for to på Royal Palace i Slovakia.

English summary:

MEDICAL WELLNESS – A NEW TREND IN THE SPA INDUSTRY

As with everything today, traditional spa and wellness have to adapt to the requirements of the modern lifestyle. The result is a new trend in the spa industry – medical wellness.

This type of personal care is all about the prevention of civilization diseases, thorough relaxation, slow living, and active attention to body, beauty, and health. The harmony of body and soul, mental well-being, and physical fitness are the essence of true wellness.

In general, a healthy body and look are a necessity, and these factors have a direct impact on one’s well-being and happiness. Wellness includes body weight control, individually optimized nutrition, exercise, and especially the elimination and control of stress. Wellness as a modern sector offers services aimed at relaxation in a pleasant environment, the cultivation of beauty, and the prevention of civilization diseases.

This voluntary activity, the art of spending time with oneself, brings about a better quality of life, slows down the effects of ageing, and helps achieve the ultimate goal – the condition of being in good health.

PREVENTION SAVES COSTS FOR COMPANIES

Modern wellness is shaped by professionals such as doctors, psychologists, psychiatrists, nutritionists, professional instructors, and beauticians.

They develop programs that include a health risk assessment and voluntary screening. After that, solutions are proposed to achieve a better lifestyle. Many companies provide their employees with such preventive programs, saving a lot of money on health care.

These preventive programs also aim at promoting a healthy lifestyle, in addition to risk assessment. Introducing such preventive programs quickly leads to changes in the form of favorable health statistics, less disability and incapacity for work, and the positive mental attitude of employees – and it also saves considerable funds.

SPAS AS MEDICINAL WELLNESS CENTRES

Spa services that effectively enhance physical and mental performance provide good-quality relaxation and active body and health care.

Spa stays primarily have preventive effects, aim to eliminate the adverse effects of the modern lifestyle (stress, lack of movement, inappropriate diet, excess weight), and help the body regain its mental and physical well-being. Slovak spas have proven to be one of the most suitable ways of preventing civilization diseases and recovering one’s mental and physical well-being.

One of the most sought-after spas in Slovakia is Turčianske Teplice. The local mineral water is natural, moderately mineralized medicinal drinking water, and contains sulphur, bicarbonates, calcium, magnesium, and fluoride ions. The healing water springs from a depth of several dozen meters, the mineralization is above 1,500 mg/l, and the water temperature at the spring is between 40-46°C. The mineral water is used for both overall and partial healing purposes, relaxation, and reconditioning baths, as well as drinking treatments. The spa equipment also includes a complete balneotherapy facility:

Baths in medicinal thermal mineral water
Massages
Thermotherapy
Hydrotherapy
Rehabilitation
Electrotherapy
Phototherapy
Carbon therapy
Inhalations
Fitness center
Relaxation procedures
Beauty services

High-quality accommodation and meals are also available to round off a perfect spa stay. The Spa & Aquapark facility with natural healing mineral water from local springs also focuses on relaxation and reconditioning.

During your stay at the Turčianske Teplice spa, it is a good idea to drink the natural medicinal mineral water from the local Kollár and Živena springs in addition to other treatments. Due to its mineral content, it is a great supplement and helps prevent certain diseases.

If you like the article about medisinsk velvære, please give us a like at Facebook

Leave a Comment

Du liker kanskje også

Reiseliv

Denne nettsiden bruker Cookies for å gi deg bedre søkeresultater og leseropplevelser. Klikk her for å fjerne meldingen.