Hjem DestinasjonerAfrika Studer globalt miljø i Ghana

Studer globalt miljø i Ghana

av Reiseliv
Ghana Kulturstudier 0909 Hoved

Ønsker du å kombinere reiselyst og studiepoeng? Fra høsten 2009 kan du studere global miljøforvaltning i Cape Coast, Ghana.

Kurset er et samarbeid med Kulturstudier og Høgskolen i Oslo. Kulturstudier er opptatt av å kunne tilby et variert fagtilbud som engasjerer studentene og som stimulerer samfunnsengasjement og ansvar.

Målet for studiet er å gi studentene en tverrfaglig innføring i de viktigste områdene innenfor global miljøforvaltning. Miljøutfordringer er blitt et verdensomfattende problem og noe som berører alle. Begrepet ”bærekraftig utvikling” ble første gang lansert i Brundtlandrapporten ”Vår felles fremtid” i 1987, og eksempelvis inngår sikring av miljø og bærekraftig utvikling som et av FNs tusenårsmål. Menneskeheten er avhengig av å sikre miljøet for fremtidige generasjoner.

For å kunne møte miljøutfordringene er det viktig med kunnskap om hvordan miljøet fungerer slik at man får iverksatt effektive tiltak regionalt, nasjonal og internasjonalt. I faget inngår blant annet emner fra økonomi, sosiologi, geografi, sosialantropologi og statsvitenskap. Studiet gir grunnlag for diskusjoner, kritiske analyser og refleksjon rundt miljøproblemers årsaker og mulige tiltak.

Fagansvarlig på studiet, Stefan Kistler, sier at miljøproblemer som klimaendringer og tap av biologisk mangfold er noen av de største utfordringene menneskeheten står ovenfor i det 21. århundret.

Kistler mener at Afrika er spesielt rammet av miljøendringene, men det har mye å gjøre med at mange fattige land mangler penger og kapasitet til å tilpasse seg endringene.

”Kunnskapen fra kurset er helt sentralt i vår tid for å kunne linke, bedømme og gjøre noe med de globale utfordringene menneskeheten står ovenfor i dag. Det å kunne se problemene i en global sammenheng er også en essensiell evne som er nyttig i diverse jobber. I tillegg får man personlige erfaringer fra et annet land, kultur og tenkemåte, og det er et pluss når man søker jobb etter studiene,” sier Kistler.

Bjørg Agasøster (18) skal studere global miljøforvaltning høsten 2009 og sier hun ville studere faget først og fremst fordi hun synes det er et aktuelt tema som kan være veldig nyttig i fremtiden.

”Det blir en opplevelse for livet der du vil lære mye mer enn bare det som står på pensumlisten,” sier Agasøster.

Hun ser også frem til å bli kjent med lokalbefolkningen og oppleve hvordan den afrikanske kulturen og samfunnsstrukturen er annerledes enn i Norge.

Kulturstudiers studiesenter ligger i Cape Coast, tre timer fra hovedstaden Accra. Cape Coast er kjent for sin innholdsrike og spennende historie. Det finnes et stort universitet i byen, og mange muligheter for sportslige aktiviteter.

«Man kan ofte se en god blanding av det tradisjonelle og moderne. Ghanesere holder på gamle tradisjoner, samtidig som moderne nyvinninger setter sitt preg på tilværelsen. Menneskene i Ghana er som regel åpne, vennlige og glade livsnytere. De viser og lærer gjerne bort det de kan,» sier Ann Helen Samuelsen, tidligere student med Kulturstudier.

Geografisk sett er Ghana et variert og kompakt land. Man finner mye forskjellig natur, så vel som ulike kulturer, språk og tradisjoner.

Samuelsen anbefaler studentene å gjøre som ghaneserne («When in Rome, do as the Romans») fordi man da raskere blir tatt inn i varmen og opplever landet på en annen måte enn som turist som kun ser overflaten. Med et semester i Ghana får man både faglige utfordringer og tid til å bli kjent med et fantastisk land og folk.

Mer informasjon på Kulturstudier

Du vil sikkert like disse artiklene også