Hjem DestinasjonerAfrika West Africa Discovery – ansvarlig turisme

West Africa Discovery – ansvarlig turisme

av Reiseliv
Gambia Ansvarlig turisme 1004 Hoved

West Africa Discovery (WAD) er en ny nettbasert portal med lidenskap for Vest-Afrika og ansvarlig turisme. Formålet er å øke kunnskapen om denne regionen samt å fremme bærekraftig og ansvarlig turisme utvikling.

På hjemmesiden til Westafricadiscovery finner du informasjon om land i Vest-Afrika, positive historier, promotering av turer, overnattingssteder og frivillige prosjekter som jobber etter ansvarlig turisme prinsipper i regionen og fremmer lokal utvikling.

Ves- Afrika er sjelden i medienes søkelys, med mindre det er noe negativt som har skjedd. Dette har dessverre ført til at de fleste nyheter som kommer fra denne delen av verden er av negativ art. Vest-Afrika består av en rekke land som alle er unike i form av lokal kultur, historie, tradisjoner, landskap og atmosfære. Noen av de mest kjente landene er Gambia, Senegal, Ghana, Sierra Leone, Kamerun, Nigeria og Mali.

Gjennom portalen oppfordrer WAD turister som besøker regionen til å være mer ansvarlige og nyttige i det landet de besøker. Som for eksempel å bruke penger på lokale småskala bedrifter, utforske mangfoldet og kulturen i landet man besøker samt la seg engasjere over de sosiale og miljømessige spørsmål Vest-Afrika står overfor. WAD tar sikte på å forandre bildet av Vest Afrika til å bli en region som er kjent for sin mangfoldige kultur, natur og historie.

Nye ansvarlig turisme initiativer har blomstret i Vest-Afrika de siste årene. Individuelt sliter de med å få en fot innenfor turistindustrien. En felles plattform har manglet for å støtte disse initiativene og markedsføre dem. Det er dette tomrommet WAD nå fyller.

Ansvarlig turisme handler om å skape bedre steder for lokalbefolkningen å bo i, samt for turister å besøke. Ved å promotere, innføre og jobbe etter ansvarlig turisme prinsipper i Ves Afrika bidrar det blant annet til flere lokale jobber, etablering av småskalabedrifter, direkte salg til turister som allerede er på stedet for å nevne noe.

Turismen bidrar også til bedre infrastruktur i samfunnet noe som det er mangel på i mange utviklingsland. Ansvarlig turisme er et godt redskap å bruke for fattigdomsbekjempelse i Vest-Afrika.

West Africa Discovery er et godt initiativ for å synliggjøre en ellers glemt region, og bidra til positiv utvikling ved å promotere regionen, ansvarlig turisme prosjekter og være en portal for gode historier og mangfoldet i regionen.

Les mer på westafricadiscovery.co.uk

Du vil sikkert like disse artiklene også