Hjem DestinasjonerNorden Vil redde amurtigeren i Russland!

Vil redde amurtigeren i Russland!

av Pelle Nilssen
Sverige 2011-05 Bohuslän Hoved

Det populære reisemålet Stiftelsen Nordens Ark i Bohuslän og Verdens Naturfond WWFvil redde den truede amurtigeren (mest kjent som sibirsk tiger) i Russland.

– Målet er å etablere en miljømessig bærekraftig utvikling, slik at amurtigeren kan overleve. Det skal skje ved å bekjempe den illegale jakten, utvikle varsom økoturisme og sikre at naturressursene i området utnyttes på en bærekraftig måte, sier Lena M. Lindén, adm. direktør for Nordens Ark, der man kan oppleve å se amurtiger.

Prosjektet har fått 5,3 millioner svenske kroner fra Postkodlotteriet til formålet.

Amurtigeren lever i det russiske Fjerne Østen og er den største og nordligste underarten av tiger. Antallet anslås til 428-502 individer, og arten klassifiseres som «truet» av den internasjonale Naturvernunionen, IUCN.

– I den grad prosjektet lykkes, bevares også det rike biologiske mangfoldet, naturens økosystemer, og gjør det mulig for urbefolkningen å fortsette å leve her. En stabilisering av tigerpopulasjonen og dens byttedyr i området vil på sikt kunne fordoble antall tigre, sier Håkan Wirtén, generalsekretær i svensk WWF.

Prosjektets målsetting er å følge det internasjonale programmet som tar sikte på å fordoble antall tigre av alle slag innen 2022, som er Tigerens År i den kinesiske kalenderen.

Truslene mot amurtigeren er i tillegg til illegal jakt også fragmentering av dens miljø, avskoging og andre forstyrrelser i levevilkårene fra mennesklig virksomhet. Tradisjonell legemiddelindustri i Østen er aktiv kjøper av kroppsdeler, men i dag er det deler av tigrene som statussymbol som først og fremst driver den illegale jakten.

Stiftelsen Nordens Ark er en ideell stiftelse med formål å bevare utrydningstruede dyrearter og gjenskape livskraftige populasjoner av truede arter i deres naturlige miljøer. Virksomheten finansieres av medlemmer, gaver, donasjoner, stiftelser- og fondsmidler, sponsorer og av inntekten fra publikumsdelen av parken. Nordens Ark ligger nær E6, Smøgen og Lysekil, bare 20 mil fra Oslo.

Parken er et spennende reisemål for publikum i alle aldre og er åpen hele året.

Les mer på

Nordens Ark

Du vil sikkert like disse artiklene også