Home DestinasjonerNorge Gratis overnatting i koier og buer Norge rundt

Gratis overnatting i koier og buer Norge rundt

by Reiseliv
gratis overnatting

Gratis overnatting: Statskog har over 120 koier og buer som er til fri benyttelse for allmennheten. Alle står ulåste. Derfor finnes det gode muligheter for langtur i naturen uten at overnattingene koster en krone.

I noen områder ligger de åpne husværene så tett at du kan legge opp til en langtur uten å måtte dra rundt på et telt i sekken.

Femundsmarka har spesielt stor tetthet av koier, men det er også mange i andre deler av Østlandet og i Nord-Norge.

Statskogs koier og andre åpne husvære som eies av lokale jeger- og fiskerforeninger ligger tilgjengelig på Statskogs hjemmeside, så mulighetene for å lage seg ruter med gratis overnatting blir flere.

Opprinnelig overnatting or skogens menn

Flertallet av de åpne husværene har fortid som overnattingssted for tømmerhoggere og tømmerfløtere. Blant de åpne husværene finnes også våningshus på gamle fjellgårder, jakt- og fiskebuer, stabbur og andre små krypinn med en egen forhistorie.  

Felles for dem er at standarden er spartansk, med garanti for at trådløst internett ikke er lagt inn. Det er ikke et sted man skal slå seg ned for et lengre opphold, men for en hvil eller en overnatting eller to.

Begrepsbruken med buer og koier er litt forskjellig alt etter hvor du er. I Femundsmarka snakkes det mest om buer, mens det lenger sør heter koier. Her er det også et større innslag av ljørkoier, med ljore i taket og åpent ildsted.

En ljore er det firkantete hullet i taket der røyken slipper ut og lyset inn. De fleste ljørkoiene har i tillegg en liten vindusåpning eller to.

Gratis overnatting slik tømmerhoggere bodde

gratis overnatting
FEMUNDSMARKA: Fautbua. Foto: Geir Wagnild

Tømmerhoggere som overnattet i skogen var del av en skogbruksform som ikke finnes lenger. Og langs vassdragene er det ingen tømmerfløtere som trenger losji til neste arbeidsdag.

Men koiene står der.

Statskog merker at flere turgåere tar de åpne husværene i bruk. I Femundsmarka er koiene godt besøkt, mens andre steder har mange koselige koier kapasitet til mye mer bruk enn i dag.

De åpne husværene er langt på vei fortsatt en hemmelighet for offentligheten.

Å sitte i en gammel koie og vite at det på akkurat samme benk for lenge siden satt slitne skogsarbeidere og andre skogfarere, har egen verdi. Bjørkeveden knitrer i den gamle ovnen og flammene lyser opp de gamle tømmerveggene. Du fylles fort med en spesiell ro og andektighet.

Statskogs folk fører med ujevne mellomrom tilsyn med husværene, men tilbudet er avhengig av at brukerne selv tar ansvar for at også andre får gode turopplevelser.

Statskog oppfordre alle som overnatter i buer og koier til å gjøre alt klart til neste bruker. Det betyr å rydde og ta med seg avfall. Og legg gjerne klar litt ved til neste gjest også.

 Oversikt over alle koiene her


12 flotte naturperler du kan bruke helt gratis

Du liker kanskje også

Reiseliv

Denne nettsiden bruker Cookies for å gi deg bedre søkeresultater og leseropplevelser. Klikk her for å fjerne meldingen.