Home DestinasjonerNorge Klimaendringer krymper vinteren og forskyver sesongene

Klimaendringer krymper vinteren og forskyver sesongene

by Trond Thorud
Klimaendringer krymper vinteren

Klimaendringer krymper vinteren og forskyver sesongene, men hva med påskesnøen i fjellet? Kan vi belage oss på å finne snø der vi forventer at det skal være snø, også i fremtiden?

NVE har sett på utviklingen av snøforholdene i Norge og på antall dager med snø i påsken. De som reiser til fjells for å finne påskesnøen vil fortsatt finne snø de nærmeste tiårene, men mot slutten av århundret må du lenger opp i høyden for å finne snøen.  

Hvor høyt må vi for å finne snøen?

For å finne ut hvor stor sjansen for snø er, har vi beregnet antall snødager ved midten av århundret  (2031–2060) og slutten av århundret (2071–2100). For å dekke tidsrommet påsken ofte kommer på har vi tatt utgangspunkt i perioden 15. mars – 25. april. Den mørkeblå fargen i kartet viser snøsikre områder, områder med snø hele perioden på 41 dager. Lysere blåfarge viser områder med færre dager med snø, og grønnfargen viser områder med barmark i perioden.

Figur 1: mot midten av århundret må du over cirka 500-700 moh for å finne snø i Sør-Norge og over cirka 300-400 moh for å finne snø i Nord-Norge (inkludert Finnmarksvidda). Beregningen tar utgangspunkt i såkalt middels utslippsnivå (RCP4.5).

Figur 2: mot slutten av århundret må vi opp på cirka 600-800 moh i Sør-Norge og cirka 400-500 moh i Nord-Norge (inkludert størsteparten av Finnmarksvidda) for å finne snøen. Beregningen tar utgangspunkt i såkalt middels utslippsnivå (RCP4.5).

Skal du være helt sikker på å finne snø i påskefjellet mot slutten av århundret må du altså over cirka 600-700 moh i Sør-Norge og cirka 400-500 moh i Nord-Norge. Lokale forskjeller vil naturligvis forekomme.

– For å få godt skiføre og da mener vi minst 15 centimeter med snø så må du nok opp i 700–800 moh for å være sikret skiføre i påska ved midten av århundret sier hydrolog Irene Brox Nilsen i NVE.

Fortsatt snøsikkert i Innlandet og gamle Buskerud

Minst endring i snødybde ventes for Innlandet, og for gamle Buskerud fylke. Der er reduksjonen mindre enn 50 centimeter når middels utslippsnivå (RCP4.5) legges til grunn. 

Verre er det for Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Nordland. Der minker snømengden med en meter eller mer når middels utslippsnivå legges til grunn. Det er forskeren Tuomo Saloranta i NVE som har gjort beregningene og han tar utgangspunkt i periodene 1971–2000 til 2071–2100 – http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_12.pdf. 

Når det gjelder påskeperioden ventes snøgrensen å trekke seg oppover med 200–400 meter i fylkene fra Nordland og sørover. I Troms og Finnmark er tilsvarende tall henholdsvis 150 meter og 50 meter.

Årets påske byr på snø en god del steder

Årets påske byr på snø en god del steder. Snømengdene 15. mars 2021 viste at snømengdene er i tråd med den nye normalen (1991–2020) i store deler av fjellet. Østafjells er det litt mer enn normalen og på Vestlandet er det mindre. Lurer du på hvordan snømengden og snødybden er på et spesifikt sted kan du søke opp det selv på seNorge (velg snømengde i prosent). 

Klimaendringer krymper vinteren..

MET har tidligere vist at klimaendringer krymper vinteren totalt sett. Vinteren har blitt kortere de siste 30 årene, og den vil fortsette å krympe. Allerede i 2050 vil over en million nordmenn bo i områder med mindre enn en vintermåned. 

..og sesongene endrer seg

Vi ser at våren kommer to til tre uker tidligere og det gir store konsekvenser. Når mildværet kommer tidligere på året er det større sjans for at det veksler mer mellom mildt, regn og frost. Det gir store utfordringer for plante- og dyrelivet, og det øker blant annet risikoen for glatte vinterveier.

Artikkelen er skrevet av Meteorologisk institutt


Du liker kanskje også

Reiseliv

Denne nettsiden bruker Cookies for å gi deg bedre søkeresultater og leseropplevelser. Klikk her for å fjerne meldingen.