Home Destinasjoner Tollere lurer du ikke, de kan flere knep enn deg

Tollere lurer du ikke, de kan flere knep enn deg

by Reiseliv
Tollen lurer du ikke

Tollere lurer du ikke så lett. De har sett det meste og snuser seg fort til om du har noe ulovlig i bagasjen. Hva er det beste tipset for å komme trygt gjennom tollkontrollen? Hvis du svarer «en bombe» når tolleren spør hva du har i bagasjen, hva skjer da?

Foto: DCD/Unsplash

Hvordan forholder jeg meg når jeg blir stoppet i tollen?

Når du blir stoppet av en toller for kontroll, så bevar roen og opptre på en respektfull og samarbeidsvillig måte. Det første du bør gjøre er å stoppe umiddelbart og følge tollerens instruksjoner. Det kan hende tolleren ber deg om å åpne bagasjen din eller svare på spørsmål om reisen din og varene du har med deg.

Når du snakker med tolleren, så vær ærlig og gi nøyaktig informasjon. Unngå å gi feilinformasjon eller prøve å skjule noe, da dette kan føre til alvorlige konsekvenser. Hvis tolleren ber om å se kvitteringer eller andre dokumenter som bevis på kjøp, bør du være forberedt på å vise disse. Ha såbbe dokumenter lett tilgjengelig.

Tollerne bare gjør jobben sin, så ikke ta spørsmål personlig. Å bli stoppet for tollkontroll er en del av reiseopplevelsen for mange, og du må behandle tollerne med respekt. Hvis du har spørsmål om tollprosessen eller tollreglene, kan du gjerne spørre tolleren på en høflig måte.

Etter at tollkontrollen er ferdig, kan du fortsette reisen din. Det kan være lurt å reflektere over opplevelsen og vurdere om det er noe du kan lære av den for fremtidige reiser. Ved å være rolig, ærlig og samarbeidsvillig kan du bidra til å gjøre tollkontrollen så enkel og smidig som mulig.

Når toller spør om jeg har noe å fortolle, hva svarer jeg?

Hvis tolleren spør om du har noe å fortolle, bør du være ærlig og oppgi all relevant informasjon om varer du har med deg som kan være gjenstand for toll og avgifter. Dette kan inkludere alkohol, tobakk, elektronikk eller andre varer som kan være underlagt tollregler.

Et passende svar kan være noe som: «Ja, jeg har kanskje noen varer å fortolle. Jeg har med meg seks flasker vin.»

Vær oppmerksom på at det er viktig å være ærlig når du svarer på spørsmålene til tollerne, da feilinformasjon eller forsøk på å skjule varer kan føre til alvorlige konsekvenser, inkludert bøter eller beslag av varene.

Tolleren spør hva jeg har i bagasjen, og svarer en bombe?

Hvis du svarer «en bombe» når tolleren spør hva du har i bagasjen, vil dette bli tolket som en spøk eller en trussel, avhengig av konteksten og hvordan det oppfattes av tolleren. Dette kan føre til alvorlige konsekvenser, inkludert at tollmyndighetene tar spøken som en trussel og involverer sikkerhetspersonell. Ikke svar som denne mannen på vei inn i Thailand.

Du bør huske at sikkerheten er av største viktighet på flyplasser og grenseoverganger, og at det å lage slike spøker kan tolkes som en alvorlig handling. Det beste er å være ærlig og samarbeidsvillig når du svarer på spørsmål fra tollerne, og å unngå å lage spøker eller si noe som kan tolkes feil.

Hva skjer når jeg har noe ulovlige i bagasjen?

Når du har noe ulovlige i bagasjen, for eksempel alkohol, dyr eller narkotika, kan konsekvensene være alvorlige og variere avhengig av landets lover og regler.

Hvis du blir stoppet med ulovlige varer i bagasjen ved tollkontrollen, kan tollmyndighetene beslaglegge varene og gi deg en bot. Bøtenivået kan variere avhengig av alvorlighetsgraden av overtredelsen og landets lover.

I tillegg til boten kan du også bli gjenstand for strafferettslig forfølgelse, spesielt hvis det dreier seg om narkotika. Dette kan føre til arrestasjon, rettssak og fengselsstraff, avhengig av alvorlighetsgraden av landets lover.

Videre kan du også bli nektet innreise til landet, og du kan få et innreiseforbud i fremtiden. Dette kan påvirke dine fremtidige reisemuligheter og internasjonale omdømme.

Det er derfor viktig å være oppmerksom på tollreglene i landet du reiser til og unngå å ta med deg ulovlige varer i bagasjen din. Hvis du er usikker på hva som er tillatt, bør du kontakte tollmyndighetene eller sjekke offisielle nettsider for informasjon før du reiser.

Hvorfor blir jeg tatt inn på et lukket rom i tollen?

Når du blir tatt inn på et lukket rom for ekstra kontroll av bagasje og kropp, kan dette skje av flere grunner. Tollmyndigheter og sikkerhetspersonell kan velge å gjennomføre en grundigere kontroll når de har mistanke om at det er noe galt eller ulovlig med reisegods eller personen som blir kontrollert.

En vanlig årsak til ekstra kontroll er mistanke om smugling av ulovlige varer, som narkotika, våpen eller andre forbudte gjenstander. Hvis tollerne har mistanke om at du har med deg slike varer, kan de ta deg med inn på et lukket rom for å gjennomføre en grundigere inspeksjon av bagasjen din og kroppen din.

En annen grunn til ekstra kontroll kan være sikkerhetshensyn. Hvis sikkerhetspersonalet har mistanke om at du kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, for eksempel hvis du oppfører deg mistenkelig eller har unormale gjenstander på deg, kan de velge å gjennomføre en grundigere kroppsskanning eller søk.

Det kan også være at du blir tatt inn på et lukket rom som en del av rutinemessig sikkerhetskontroll. Dette kan skje for å sikre at alle reisende blir behandlet likt og at ingen ulovlige varer kommer inn i landet.

Uansett årsak er det viktig å samarbeide med tollerne og sikkerhetspersonalet under slike kontroller. Disse kontrollene er en del av toll- og sikkerhetsprosedyrene ved grenseoverganger og flyplasser, og de har til formål å sikre at alle reisende følger reglene og at reisemålet forblir trygt. Så det å pakke koffert handler ikke bare om overvekt, men også om hva du ikke bør ta med på flyturen.

Jeg mister fly pga tollen, kan jeg kreve erstartning?

Hvis du mister et fly, en avtale eller noe annet viktig på grunn av lang og grundig sjekk i tollkontrollen, kan det være mulig å kreve erstatning, men det vil avhenge av flere forhold, inkludert årsaken til den langvarige sjekken og eventuelle regler som gjelder i det aktuelle landet.

I noen tilfeller kan flyselskaper tilby ombooking til en senere flyvning uten ekstra kostnad hvis du kan dokumentere at forsinkelsen var utenfor din kontroll, for eksempel på grunn av tollkontrollen. Det er imidlertid viktig å være klar over at ikke alle situasjoner vil kvalifisere for erstatning, og det kan være nødvendig å undersøke de spesifikke retningslinjene til flyselskapet eller andre relevante myndigheter.

For å kreve erstatning bør du først kontakte flyselskapet eller andre relevante parter for å informere dem om situasjonen og be om veiledning om hvordan du kan gå frem. Det kan være lurt å samle dokumentasjon, som billetter og kvitteringer, som kan støtte kravet ditt om erstatning.

Reglene for mulige erstatning på grunn av forhold på flyplassen varierer mellom land og flyselskaper, så det kan være lurt å søke juridisk rådgivning eller kontakte relevante myndigheter for å få mer informasjon om dine rettigheter og muligheter for erstatning.

Du liker kanskje også

Reiseliv

Denne nettsiden bruker Cookies for å gi deg bedre søkeresultater og leseropplevelser. Klikk her for å fjerne meldingen.