Home Reisetips Klatring er ikke lenger ekstremsport for de få

Klatring er ikke lenger ekstremsport for de få

by Reiseliv
Klatring

Klatring er ikke lenger en ekstremsport for de få, men en aktivitet for folk i alle aldre på innevegger og utendørsklipper over hele landet. Like fullt er det fortsatt en risikosport, der ulykker og farlige situasjoner oppstår med jevne mellomrom.

Til nå har de mange tusener av norske klatrere manglet en bok som tar for seg både klatresikkerhet og risikohåndtering i full bredde og dybde. Sikker klatring er boka som gjør akkurat dette.

Halvannet års research – inkludert en analyse av over 1000 norske ulykkeshendelser – har blitt til en håndbok spekket med nyttig innsikt og praktiske forholdsregler for alle typer klatring.

– Boka tar sikte på å fylle kunnskapshull du ikke visste du hadde, og gi et mest mulig realistisk bilde av risikoen ved å klatre, sier forfatter Geir Evensen.

Sikker klatring fyller et tomrom

Klatring
Fra et av oppslagene i boka. Klikk for større bilde og å lese teksten.

– De fleste klatrere har en god innstilling til sikkerhet, men både nybegynnere og mer erfarne klatrere gjør feil fra tid til annen. For å forebygge ulykker må vi lage oss vaner og rutiner som enten reduserer antall feil, eller som forhindrer at disse feilene får utvikle seg til ulykker, sier Evensen. Han påpeker at de norske klatrebøkene som finnes fra før stort sett fokuserer på metodesett, teknikker og prosedyrer.

– Den basiskunnskapen er svært viktig, men ulykker skjer likevel. Da må vi spørre oss hvorfor? Og hvordan? Og hva kunne vært gjort annerledes?

Sikker klatring prøver å svare på disse spørsmålene, og forfatteren håper at boka kan bidra til å forebygge noen av ulykkeshendelsene i framtida.

Samler erfaring fra klatreulykker

Klatring
Fra et av oppslagene i boka. Klikk for større bilde og å lese teksten.

Tilfeldigheter gjorde at Evensen selv havnet i en ganske typisk klatreulykke mens han arbeidet med boka. Et uheldig fall på en steinhylle førte til knust hælbein og langvarig rehabilitering. Hendelsen har påvirket innholdet i boka. Den har bidratt til et tydeligere fokus på menneskelig svikt, feilvurderinger og viktigheten av kommunikasjon.

Ulykkeregisteret til Norges klatreforbund har en sentral rolle i Sikker klatring. Evensen tok for seg de rundt 1000 registrerte hendelsene, systematiserte dem og forsøkte å finne fellestrekk. En rekke av hendelsesforløpene er tatt med som små beretninger i boka, noe som både letter forståelsen, og gjør innholdet mer virkelighetsnært.

– Stikkord i mange ulykker er menneskelig svikt, personlige feil, kunnskapshull og for liten innsikt i hvor risikoen ved å klatre ligger. Vi har en sunn og god sikkerhetskultur i Norge, en godt utviklet kursstruktur og gode rutiner på klatresentrene. Men menneskelige feil vil alltid skje, og siden konsekvensene av en feil kan bli store når vi klatrer, er det veldig interessant å se på hva vi kan gjøre for å forebygge enda bedre enn vi gjør i dag, sier Geir Evensen.

En omfattende bok med mening

– Min store ambisjon er at Sikker klatring skal nå ut til så mange klatrere at det gir utslag på ulykkeregistreringen, med en generell nedgang i antall klatreulykker. Men om så mye som en eneste alvorlig ulykke kan unngås på grunn av innsikten boka tilbyr, er hele bokprosjektet verdt det, legger han til.

Boken er lagt opp med tre store deler: En for bakgrunnskunnskap og informasjon om ulykker og sikkerhet. Del 2 går over mange kapitler som hver omhandler alle de ulike klatregrenene: Buldring, innendørsklatring, tradklatring, isklatring, fjellklatring, med mere. Siste del tar for seg redning og praktiske forhold ved ulykker. Den inkluderer også et eget kapittel for klatring med barn og ungdom!

Forfatter Geir Evensen kommer til å reise på en rundt hos klatreklubber og klatresentre i høst for å snakke om boken og prosjektet om å gjøre norsk klatring sikrere.

Få nytt fra Reiseliv på epost. Se hva vi tilbyr og bestill nyhetsbrev her

Liker du artikkelen om klatreboka, så gi oss Like og del på Facebook


.. ... . Reiseliv er Norges eldste reiselivsmagasin på Internett, startet i 2000.

Dødshoppet var booket et par dager i forveien

dødshoppet
Strikkhopp på New Zealand. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Du liker kanskje også

Reiseliv

Denne nettsiden bruker Cookies for å gi deg bedre søkeresultater og leseropplevelser. Klikk her for å fjerne meldingen.