Home Reiseøkonomi Reiseforsikring: Det var den ferien…

Reiseforsikring: Det var den ferien…

by Reiseliv

Forsikringsselskapene mener at 1 av 5 reiser utenlands uten reiseforsikring. Og de har mange skrekkeksempler på reisende som har endt opp på sykehus i utlandet. Med påfølgende skyhøye regninger.

Du kan bli nektet behandling hvis du ikke kan dokumentere at du har mulighet til å betale for deg, og det kan bli veldig dyrt hvis du først får behandling.Det kjøres ofte kampanjer fra forsikringsselskaper som påpeker nødvendigheten av å ha reiseforsikring. Sist ute nå er DNB med denne kampanjen.

På deres hjemmeside skriver de, sitat: ”DNBs Dekningsgaranti – Dekker noen det, dekker DNB det!” Underforstått at DNBs reiseforsikring har like mye dekning som andre reiseforsikringsselskaper.”

Det får DNB til å hevde at du får en god, komplett, helårs reiseforsikring som gir deg ekstra trygghet på alle typer reiser, korte som lange. De kaller det Dekningsgaranti, og gjelder alle DNBs Best-forsikringer. De garanterer deg minst like gode vilkår på ditt Best produkt ved et skadeoppgjør, som du ville fått som privatperson i et konkurrerende skadeforsikringsselskap i Norge.

Alle DNBs reiseforsikringer dekkeravbestillingsforsikring, tap eller skade på bagasje, hjemtransport ved sykdom, utgifter til medisinsk behandling ved sykdom eller ulykke, ulykkesforsikring ved død eller 100 prosent medisinsk invaliditet og reiseansvarsforsikring.

DNBs helårs reiseforsikring Reise Best, er kåret til en av de beste forsikringene i de siste års tester, ifølge DNB.

Nå har reiseforsikringsselskapene gode poenger i sin argumentasjon. Havner du på sykehus i utlandet uten å ha reiseforsikring, kan det bli dyrt. Sykehusregninger på flere hundre tusen kroner er ikke uvanlig. I tillegg kan du bli utsatt for tyveri, ran, bortkommet bagasje eller behov for å avbestille reisen på grunn av sykdom for å nevne noe.

Også Utenriksdepartementet skriver på sine hjemmesider om nødvendigheten av å ha forsikring, og da spesielt i USA.

I USA koster det opp mot 5000 dollar dagen. Hvis du i tillegg trenger operasjoner og luftambulanse hjem, koster det betydelig mer. Et skrekkeksempel fra USA endte opp med at en norsk kvinne måtte betale 3,2 millioner kroner etter behandling.

Mange tror at dersom man reiser med Europeisk helsetrygdkort så behøver man ikke reiseforsikring. Det er en sannhet med modifikasjoner, fordi dette kortet gir deg kun rett til nødvendig medisinsk behandling i EØS-land og Sveits. Den dekker ikke medisinsk behandling i øvrige deler av verden. Europeisk helsetrygdekort dekker heller ikke kostnader som følge av avbestilling eller forsinkelser, materielle skader eller tap av reisegods for å nevne noe.

1,7 milliarder kroner var det forsikringsselskapene måtte ut med i 2012 i følge statistikken fra finans Norge. 750 millioner kroner av utbetalingene var på grunn av sykdom. Resten er fordelt på avbestilling, tyveri, personskader, tap av reisegods og forsinkelser.

Redaksjonelt innhold på Reiseliv leveres av Reisejournalist

Reiseforsikring dekker ikke alltid mobilen din

Reiseforsikringen dekker vanligvis ikke knust mobiltelefon. Foto: Pexels/Reiseliv

Du liker kanskje også

Reiseliv

Denne nettsiden bruker Cookies for å gi deg bedre søkeresultater og leseropplevelser. Klikk her for å fjerne meldingen.