Home DestinasjonerNorge Generelt bålforbud – sjekk hva du kan gjøre i sommer

Generelt bålforbud – sjekk hva du kan gjøre i sommer

by Reiseliv
Generelt bålforbud

Generelt bålforbud starter 15. april og varer gjennom hele sommeren. Noen steder kan du likevel gjøre opp ild, dersom forholdene tilsier det, så sjekk dette før du gyver løs utflukter og sommerferien din i år. Det generelle bålforbudet er til for å forhindre skog- og lyngbrann.

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark i Norge, med unntak av godkjente bålplasser. Reglene åpner samtidig for bruk av skjønn.

Bålforbudet som starter 15. april, gjelder all utmark. Det omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder.

Se etter godkjente bålplasser

Men dersom du setter deg godt inn i lokale forhold og regler, finnes det likevel muligheter for å nyte bålets gleder også gjennom hele sommeren under helgeturer, kveldsturer og om du reiser land og strand rundt i sommerferien.

Reglene åpner for at man kan gjøre opp ild der hvor det åpenbart ikke kan medføre brann. Det kan være der det fortsatt er mye snø eller etter mye nedbør. Mange kommuner har også tilrettelagte bålplasser som er godkjent for bruk hele året.

I tørre perioder med stor brannfare kan det innføres både nasjonale og lokale totalforbud mot bålbrenning.

Sjekk derfor alltid på din kommunes nettsider for lokale regler, og sjekk værforholdene nøye før du vurderer å tenne opp.

Der det åpenbart ikke medfører en brannrisiko er det likevel tillatt å gjøre opp ild. Med dette menes for eksempel der det fortsatt ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Ved usikkerhet bør man ta kontakt med lokalt brannvesen.

Vær varsom

Gnister kan fly langt, og at selv om det er vått og fuktig der man er, kan det være svært tørt like i nærheten. Søtorp maner til aktsomhet og viser til at mange gress- og skogbranner har startet som følge av kaffebål som ikke var forsvarlig slokket eller gjenglemte engangsgriller. 

Ta heller med varm mat på termos, enn å risikere å starte brann ute i naturen. Det er særlig viktig å ikke belaste brannvesenet unødig ettersom vi fortsatt befinner oss i en koronapandemi. Brudd på regelverket kan dessuten straffes med bøter. 

Benytt godkjente bålplasser

Den som tenner bål, er selv ansvarlig for å slokke det helt og rydde opp etter seg. Mange kommuner tilrettelegger for bålbrenning ved å etablere godkjente bålplasser. Disse er det normalt tillatt å bruke hele året. Søtorp anbefaler bruk av disse der de finnes. 

Klimaendringer har medført at skogbrannsesongen kan strekke seg langt utover perioden for det generelle bålforbudet. Derfor kan norske kommuner innføre bålforbud når som helst i løpet av året dersom brannfaren er spesielt stor. Dette er hjemlet i § 3 i Forskrift om brannforebygging.

Nyt våren ute

Gjennom vinteren har bålet vært et viktig samlingspunkt for venner og familie som ønsker å møtes på en smittevennlig måte.

Våren er en herlig tid for friluftsliv, og nå som dagene er både lysere og mildere går det fint an å møtes også uten bål. Med riktig bekledning og noe godt på termosen, er dere godt på vei.

Tips til trygg bålbrenning:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig. 
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket

Kilde: Tips til trygg bålbrenning: Sikker hverdag

Du liker kanskje også

Reiseliv

Denne nettsiden bruker Cookies for å gi deg bedre søkeresultater og leseropplevelser. Klikk her for å fjerne meldingen.