Home Aktuelt Bruk riktig språk når du er proff i reiselivet?

Bruk riktig språk når du er proff i reiselivet?

by Content Marketing
Trygg på riktig språk

Bruk riktig språk som proff i reiselivet? Godt, tydelig språk er god kommunikasjon. De fleste nordmenn behersker grei engelsk, noe tysk, færre kan fransk. Men hva med italiensk, spansk, russisk? For ikke å snakke om kinesisk. Behovet for faglig bistand med fremmede språk er ettertraktet når du skal inn i kulturer med ukjente språk.

Møte med nye kulturer og forskjellige språk er utfordringer for reiselivet hver eneste dag. Enten reiselivsbedriftene skal sende nordmenn ut i verden, eller er på jakt etter nye markeder for å få turister hit til landet.

Hvor mange nordmenn kan hevde sin perfekte kinesisk når det er aktuelt å jobbe med et marked med 1,3 milliarder mennesker, i landet som ofte kalles Midtens Rike?

Tilbake til engelsk. Det er for eksempel forskjell på britisk engelsk og amerikansk engelsk. Enkelte ord betyr noe helt annet i disse to språkvariantene. Vi har det samme mellom svensk og norsk, og dansk og norsk også. Det har vært vitset mye i godt selskap om slike ordforskjeller.

Verdens mangfoldige befolkning har noe rundt 7000 forskjellige språk å kommunisere med. Problemet er at de fleste ikke forstår hverandre godt nok på tvers av språk. Noen forstår overhodet ikke noe av et annet språk, eller man uttrykker seg på en måte som lett blir en misforståelse, i verste fall en fornærmelse.

Bladet Illustrert Vitenskap kom nylig ut med en oversikt over verdens 13 mest brukte språk. I denne rekkefølgen er det engelsk, kinesisk, hindi, spansk, arabisk, bengali, fransk, russisk, portugisisk, urdu, indonesisk, tysk og japansk.

Profesjonell kommunikasjon er avgjørende for å oppnå gode relasjoner og deretter få til gode avtaler. Markedsføring, kontrakter og håndbøker er tre eksempler på hvor et korrekt språk er svært viktig. Upresist språk og bruk av feil terminologi kan få uante konsekvenser. Risikoen for å miste gode forbindelser er stor, når dårlig språk gir uttrykk for at selskapet ditt ikke er seriøst nok. Det skaper lett utrygghet hos den som skal bli en fremtidig samarbeidspartner.

Reiseselskaper som skal sende folk halve kloden rundt, inn i kulturer og områder turistene ofte har vage forestillinger om, gir mye større trygghet og tiltro hos samarbeidspartnere når det skriftlige språket er perfekt.

Språk som strategisk ressurs

Hvordan uttrykker man seg profesjonelt gjennom godt språk? På sitt eget morsmål går det alltid greit. Men det kommer en dag da det er behov for å uttrykke seg på et annet språk. Svensk for eksempel. Svensker forstår norsk i eposter, notater og muntlige samtaler, gjerne i møter på Teams eller Zoom.

Men markedsføringsmaterialet, hvordan uttrykker man seg der? Bruker Google translate kanskje? Blir det proft nok? Neppe. En norsk frilanser som kan skrive svensk? Kanskje greit det også, men en svenske som kan sitt morsmål vil alltid gi bedre oversetting. Uansett må man spørre seg selv; er semantikken god nok til at mottakeren oppfatter innholdet på en positiv og korrekt måte?

Beste oversetting fra norsk til et fremmed språk er å benytte profesjonelle translatører.  Semantix er en slik løsning, og bistår med sømløs kommunikasjon på alle språk, med sine tolker til dine møter, oversettere av ditt markedsføringsmateriell, korrekturlesere for en siste sjekk, skribenter for å forfatte nye tekster og språkkonsulenter. Med andre ord; få på plass gode markedstekster i nettinnhold og brosjyrer. Innhold som skal fortelle om deg og ditt, krever god språklig presisjon.

Dette er god strategi for å jobbe profesjonelt i et internasjonalt marked, noe reiselivet uten tvil er.

Den den digitale nomaden

Mange som jobber i reiselivet, det være seg turoperatører, hoteller, kulturutveksling osv er mye på farten. Man møter mange høyt kvalifiserte folk i bransjen. Reisende ambassadører for norske reiseselskaper vil oppnå mye mer gjennom å presentere materiell med godt språk, ha tilgang til en språktjeneste, eller en møtetolk for eksempel.

I vår digitale og avanserte verden er slike tjenester tilgjengelig i lomma. Nettopp; mobiltelefonen. Sånn rundt 150 gram. Og trygg på riktig språk i denne verden.

Det er denne globale teknologien som er gull verd, også for digitale nomader som setter godt og tydelig språk høyt, i sin kontakt med samarbeidspartnere.

Liker du artikkelen Trygg på riktig språk så gi oss en like på Facebook. Kikk innom Reiselivs Linkedin og Instagram også.Hjemmekontor med sandstrand, den digitale nomadens våte drøm

Hjemmekontor med sandstrand

Du liker kanskje også

Reiseliv

Denne nettsiden bruker Cookies for å gi deg bedre søkeresultater og leseropplevelser. Klikk her for å fjerne meldingen.