Home Gode svar på mange spørsmål Norgesferie med fakta og reiseråd – reise nordover i sommer

Norgesferie med fakta og reiseråd – reise nordover i sommer

by Trond Thorud
Norgesferie med fakta og reiseråd

Norgesferie med fakta og reiseråd hvis du skal nordover i sommer. Alt tyder på at også 2021 blir en sommer der nordmenn i stor grad ferierer i eget land.

Statens vegvesen opplevde i 2020 stor økning i trafikken på sine fire ferjesamband i Nord-Norge: Bodø – Røst – Værøy – Moskenes, Bognes – Lødingen, Bognes – Skarberget og Drag – Kjøpsvik.

Alle ligger i Nordland fylke, og er sentrale for reiser i landsdelen, uansett om man skal til Lofoten, Vesterålen eller videre nordover.

Norgesferie med fakta og reiseråd – ønsker god opplevelse

Norgesferie med fakta og reiseråd
Statens vegvesen forventer økt trafikk til Lofoten også i år, og har derfor noen reiseråd for bruk av ferjene fra blant annet Bodø (bildet). Foto: Statens vegvesen

Med bakgrunn i erfaringene fra i fjor har Statens vegvesen iverksatt noen tiltak for at årets norgesferie skal bli en positiv opplevelse med mindre kø for de som reiser nordover med ferje.

På Bodø – Moskenes er perioden med fire fartøy utvidet, og større ferje er satt inn på Bognes – Skarberget. På noen av sambandene kan det kjøres ekstraturer utenom ruteplan, ved behov.

Det vil være redusert antall passasjerer på Bodø – Røst – Værøy – Moskenes og Bognes – Lødingen, for å kunne opprettholde noe større avstand mellom reisende. Det vil likevel være vanskelig å holde en meters avstand under hele reisen, spesielt ved på- og avstigning. Bruk av munnbind er derfor anbefalt!

– Som eier av riksvegferjestrekningene er Statens vegvesen selvsagt glade for at ekstra mange vil benytte disse sambandene. Vi vil gjøre alt vi kan for at de reisende skal få en så god opplevelse som mulig, sier rådgiver Kristin Sortland på ferjeavdelingen i Statens vegvesen.

Rv. 80 Bodø – Røst – Værøy – Moskenes, betjenes av Torghatten Nord

Begrensingen i antall passasjerer gjør at det spesielt på Bodø – Røst – Værøy – Moskenes må påberegnes noe ventetid, også for passasjerer uten bil. Det anbefales at passasjerer uten bil kontakter køvaktene (Bodø og Moskenes) når man ankommer ferjekai. De fører navnelister og sørger for at passasjerer slippes om bord i den rekkefølgen de ankom ferjekai.

Passasjerer uten bil reiser gratis, men betaler for booking. For bestilling se torghatten-nord.no.

Plassbestilling er mulig, men foreløpig bare for kjøretøy. Vi forsøker å få på plass en løsning med plassbestilling for passasjerer før høysesongen starter, men da kun et begrenset antall per avgang. Passasjerer uten bil reiser gratis, men betaler for booking. For bestilling se torghatten-nord.no.

Vi øker kapasiteten på sambandet og setter inn en fjerde ferje i seks uker. Det blir dermed fire ferjer fra 25. juni til 8.august.

E6 Bognes – Skarberget, betjenes av Torghatten Nord

Det er satt inn større ferje for å styrke kapasiteten i sambandet. Vi har erstattet MF Virak, som har en kapasitet på 50 PBE (personbilenheter), med MF Lyngen, som har kapasitet på 75 PBE. Det er også mulighet for at ferjen kjører noen turer utenom ruteplan hvis det er behov for det. Omkjøringsmulighet via Drag-Kjøpsvik.

Rv. 827 Drag – Kjøpsvik, betjenes av Torghatten Nord

Husk at sambandet Drag-Kjøpsvik er et godt alternativ til Bognes-Skarberget. Ferjeturen er litt lengre, men total reisetid er nesten lik. Anbefales å bruke når Bognes – Skarberget har mye trafikk.

Rv. 85 Bognes – Lødingen, betjenes av Torghatten Nord

Endring på kai gir flere oppstillingsplasser og annen avkjøring. Vi har beredskap på trafikkdirigering ved opphopning av trafikk. Kamera på kaien gjør at Statens vegvesen til enhver tid har oversikt over behovet for dette tiltaket. Det er også mulig å kjøre noen ekstra turer ved behov.

 Generelle reiseråd på alle riksvegferjene

Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Reis gjerne når ikke alle andre reiser. Tidlig på morgenen og sent på kvelden er det mindre trafikk. Erfaring fra i fjor tilsier at fellesferien er spesielt travel.

QR-registering på alle ferjer. Vi ber om at alle reisende registrerer seg her, i tilfelle smittespredning.

Alle passasjerer reiser gratis. Betaling for kjøretøy gjøres via AutoPASS-brikke eller skiltlesing. Hvis du ikke har avtale via Autopassferje.no vil du motta faktura i etterkant. På grunn av smittefare vil det ikke være manuell billettering om bord på ferja.

Lengden på kjøretøy har betydning for hvor mye du betaler for ferjebilletten. Det kan være lurt å sjekke om for eksempel sykkelstativet gjør at du havner i en annen takstgruppe.

Liker du artikkelen om norgesferie med fakta og reiseråd, så gi oss en like på Facebook


Mil etter mil – langs 18 Nasjonale turistveger

mil etter mil

Du liker kanskje også

Reiseliv

Denne nettsiden bruker Cookies for å gi deg bedre søkeresultater og leseropplevelser. Klikk her for å fjerne meldingen.