Home Reisetips Tamgaly i Kazakhstan, reisemål med 5000 helleristninger

Tamgaly i Kazakhstan, reisemål med 5000 helleristninger

by Reiseliv

Tamgaly i Kazakhstan har helt siden bronsjealderen vært et pastoralsamfunn, åpenbart gjennomsyret av sterke symbolske og hellige assosiasjoner som har gitt inspirasjon til massevis av flott bergkunst. 

Det arkeologiske landskapet i Tamgaly har en konsentrasjon av rundt 5000 helleristninger, tilhørende bosetninger og gravplasser, som sammen vitner om nomadeliv, dyrehold, sosial organisering og ritualer. Tamgaly er i dag et viktig reisemål for besøkende fra inn- og utland.

Tamgaly ligger mot den vestlige enden av Tienshan-fjellene sørøst i Kasakhstan, ikke langt fra grensen til Kirgistan. Tamgaly ligger i en kløft, omgitt av et steinete landskap som strekker seg opp mot tørre fjellsider.

Tamgaly ligger ca. 17 mil nordvest for Almaty, som nok i Norge er mest kjent som Alma-Ata og skøyteløp.  I Kasakhstan har man aldri glemt at norske fagfolk kom og hjalp til med sikringen av den viktige kulturhistorien som helleristningene representerer. Underveis og i etterkant ble det laget mange og lange rapporter om prosjektet.

Tamgaly ligger ca. 17 mil nordvest for Almaty, som nok i Norge er mest kjent som Alma-Ata og skøyteløp.  I Kasakhstan har man aldri glemt at norske fagfolk kom og hjalp til med sikringen av den viktige kulturhistorien som helleristningene representerer. Underveis og i etterkant ble det laget mange og lange rapporter om prosjektet.

Når det kommer til helleristninger, er Tamgaly Kasakhstans Alta

Alta er kjent for Nord-Europas største konsentrasjon av bergkunst laget av jeger-fangstfolk. Flere av de som tidlig var med og sikret helleristninger og hellemalerier i Alta, ble senere involvert i Tamgaly-prosjektet i Kasakhstan.  Fra 2001 ble norske fagfolk trukket inn i arbeidet i Tamgaly som i 2004 kom inn på UNESCOs verdensarvliste. 

Norge er en stormakt innen sikring og bevaring av bergkunst. Bergkunstprosjektet i regi av Riksantikvaren i perioden 1996 til 2005 var et gigantisk kulturløft som fikk betydning langt utenfor Norges grenser, ikke minst i Kasakhstan.

Kasakhstan var et av de landene som fikk stor glede av at det norske utenriksdepartementet var med og finansierte et UNESCO-drevet initiativ for internasjonalt samarbeid om sikring av bergkunst.  I Kasakhstan er dette aldri blitt glemt. I Norge er antakelig historien altfor lite kjent.

Innsikt og innblikk i fortidens levesett

Akkurat som den rike samlingen av helleristninger i Alta er bergkunsten i Tamgaly et viktig kildemateriale som gir oss innsikt og innblikk i fortidens levesett og menneskenes levemåte. Bergkunsten både i Alta og i Tamgaly er nært knyttet til landskapet.

Den norske Riksantikvarens beslutning om å gi så høy prioritet til sikring av bergkunst er enestående i verden. Prosjektet har fått store og viktige ringvirkninger innenfor forskning, forvaltning og formidling.

Hos riksantikvaren i Oslo var det Anne-Sophie Hygen som administrerte prosjektet. I sin sluttrapport og evaluering i juni 2006 skrev hun at prosjektet ikke hadde vært mulig uten en bred enighet om at dette skulle prioriteres. UNESCO presset på, og i Norge stilte utenriksdepartementet med delfinansiering mens Riksantikvaren mobiliserte fagfolk som hadde relevant erfaring. Prosjektet i Kasakhstan pågikk i fem år med norsk deltakelse, og fikk blant annet som konsekvens at samarbeid om sikring og forvaltning av bergkunst spredde seg også til andre land i Sentral-Asia.

I rapporten heter det blant annet: «Det er grunn til å tro at prosjektet har åpnet opp for et godt og varig forhold mellom våre to land. At prosjektet har vært forankret i UNESCO har vært til stor hjelp og nytte».

Du liker kanskje også

Reiseliv

Denne nettsiden bruker Cookies for å gi deg bedre søkeresultater og leseropplevelser. Klikk her for å fjerne meldingen.