Home Reisetips Har du feriedager til gode? Her er fem gode tips for å sikre disse

Har du feriedager til gode? Her er fem gode tips for å sikre disse

by Reiseliv
ferie dager tilgode

Har du feriedager til gode flere enn du kan ta ut? Ta kontakt med arbeidsgiveren din snarest. Det er viktig at du gjør en skriftlig avtale med jobben om overføring av feriedager til neste år.

Foto: Bruce Mars

Det kan være mange årsaker til at du har ferie til gode. Men du kan begynne å drømme og planlegge hva du skal bruke de ekstra dagene til. Telttur ut i fri natur kanskje, hvis du kun har noen få dager til gode.

Eller håpe det blir muligheter med en langtur, enten det være seg rundt i Norge, togtur gjennom Europa eller en lang sandstrand med palmer og kokosnøtter.

Da er det viktig å vite at du ifølge ferieloven kan inngå skriftlig avtale om overføring av inntil to uker ferie til det påfølgende ferieåret. Dette gjelder den lovbestemte ferien. Du har faktisk lov til å overføre feriedager til året etter. Hovedregelen er at du skal ta ut all ferie gjennom kalenderåret du er inne i. Du kan avtale med jobben at du kan overføre inntil 12 feriedager til neste år. Men det er arbeidsgiveren din som bestemmer om det er greit at disse feriedagene overføres. Ferieloven § 7 gir deg mer detaljer om dette. 

Avtalen forutsetter at arbeidstaker og arbeidsgiver er enige.

For arbeidstakere som i sin tariffavtale har fire virkedager ekstra ferie (totalt fem uker ferie), kan i tillegg disse overføres. Totalt blir dette to uker plus fire feriedager som kan overføres etter avtale.

Dagene du har til gode som følge av sykdom eller omsorgspermisjon blir imidlertid automatisk overført.

Feriedager som av ulike grunner ikke har blitt avviklet i løpet ferieåret, for eksempel som følge av arbeidstakerens sykdom eller omsorgspermisjon, skal overføres til det påfølgende ferieår. Her er det ikke nødvendig med avtale.

Det er ikke slik at arbeidsgiver kan stryke feriedager som ikke er avviklet. Dagens lov sier også at ferie som ikke er avviklet skal heller ikke utbetales, noe som har vært praksis hos mange tidligere.

All ferie som ikke er avviklet skal med andre ord overføres.

Sier arbeidsgiver nei til å overføre feriedager, har du i utgangspunktet ikke noe du skal ha sagt. Du risikerer da å måtte avvikle resterende ferie når arbeidsgiver bestemmer det.

Men arbeidsgiver har også plikt og et overordnet ansvar for å legge til rette for at du kan ta ut all ferie i inneværende år.

Her er en oppsummerer om overføring av ubrukte feriedager

  1. Ikke vent for lenge med å gå i dialog om hvordan ikke-avviklet ferie skal håndteres.
  2. Kom gjerne med konkrete forslag til når ferie skal avvikles neste år.
  3. Du kan avtale overføring av inntil 12 virkedager (to uker) lovfestet ferie.
  4. Har du avtale om fem uker ferie, kan du i tillegg avtale overføring av fire ekstra feriedager (den avtalefestede femte ferieuken).
  5. Husk at ferie ikke kan strykes. Dersom arbeidsgiver ikke sørger for avvikling av ferie, og det ikke er inngått avtale, overføres den likevel. Det er heller ikke, i utgangspunktet, anledning til å kjøpe ut feriedagene.

India – Tradisjoner og kultur med mangfold

Du liker kanskje også

Reiseliv

Denne nettsiden bruker Cookies for å gi deg bedre søkeresultater og leseropplevelser. Klikk her for å fjerne meldingen.