Home Reisetips Uheldig i ferien? Dette kan dekkes av reiseforsikringen

Uheldig i ferien? Dette kan dekkes av reiseforsikringen

by Reiseliv
uheldig

Uheldig? I følge Finans Norge meldes det årlig rundt 300.000 reiseskader til forsikringsselskapene og erstatningssummene ligger tilsammen på rundt 2 milliarder kroner per år. Ni av ti nordmenn kjøper reiseforsikring før de skal på utenlandsreise, ifølge Forbrukerrådet. Men flere og flere betaler også reisen sin med kredittkort som har inkludert reise- og avbestillingsforsikring, men mange er ikke klar over om eller når de dekkes av reiseforsikringen. Og at en faktisk kan ha krav på penger fra forsikringsselskapet.

Du risikerer å gå glipp av forsikringspenger

«Ikke gå glipp av forsikringspengene du kan ha krav på. Var du uheldig i ferien så sjekk om skaden eller uhellet dekkes av forsikringen din, enten du har kjøpt reiseforsikring eller har forsikring i kredittkortet du betalte reisen med.», skriver Lars Jacob Balchen Dale, Samfunnsøkonom og skribent i Testerne

Når ferien over og du har vært uheldig eller fått skader i ferien er det lurt å ta en sjekk av om reiseforsikringen din dekker dette. Reiseforsikring gir ferierende en trygghet når man er ute og reiser. Dette sikrer en økonomisk mot uforutsette hendelser på reise og ferie, som for eksempel tyveri eller utgifter til helsehjelp. Erstatningene i de fleste forbrukerforsikringer har flatet ut det siste året, men har fortsatt å øke på reise. Økningen mener Finans Norge skyldes økt reisevirksomhet, spesielt blant eldre, og mange sykdomstilfeller. Testerne peker også på større bevissthet blant forbrukere rundt viktigheten av å være forsikret på reise, samt å melde ifra om krav. Samtidig er det fortsatt mange som ikke er klar over at de er dekket, og melder derfor ikke fra til forsikringen. Dermed går en del glipp av forsikringspengene.

Ikke klar over at man er dekket

Fortsatt er det nok betydelige mørketall på alle som er uheldig og skader hvor forbruker faktisk har krav på penger fra forsikringsselskap, men hvor kunde ikke melder ifra fordi en ikke er klar over at man er dekket. Og kanskje spesielt når det gjelder forsikring inkludert i kortet man betalte reisen med.

Men husk at minst halvparten av de totale reisekostnader må ha blitt betalt med kredittkortet som tilbyr inkludert reise- og avbestillingsforsikring for at den skal være gyldig.

-Vi har ikke tall på dette hos oss. Men det er sikkert en del som ikke er klar over dette, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge til Testerne.

Henrik Ebne, pressekontakt i Forbrukerrådet sier til Testerne at det er mange som er overforsikret fordi de har både reiseforsikring og har forsikringer inkludert i kredittkort hvis minst halvparten av totale reisekostnader er betalt med kortet.

-Mange tror også at «helårsreiseforsikring» betyr at man kan reise og være borte hele vinteren, f.eks. pensjonister i Spania, men reiseforsikringer dekker mye kortere.

Stadig mer vanlig at man er dekket av forsikring i sitt betalingskort

Flere kredittkort, både med og uten årsgebyr i dagens norske marked tilbyr altså reise- og avbestillingsforsikring til sine kunder hvis man har betalt minimum 50 % av reisekostnadene med kortet. Et eksempel på en slik kostnad kan være kjøp av flybilletter.

På tross av dette er mange av oss ikke klar over om eller når vi faktisk har krav på penger fra kortets forsikringsselskap. Du kan være dekket av kredittkortets reiseforsikring ved skade og/eller uhell, men melder du ikke ifra til kortets forsikring går du glipp av pengene.

Testernes kriterier for kortene med reiseforsikring som er med i testen er:
– at de er landsdekkende og representative, er alle uten etableringsgebyr og års- og faste månedsavgifter og de er gebyrfrie å handle med. Samt har de ikke et krav til medlemskap eller kundeprogram. Det er forsøkt å foreta et utvalg av kortene som anses mest aktuelle for den gjennomsnittlige forbruker. Kort med høye inntektskrav, forvirrende rentepraksis, høye administrasjonsgebyrer eller andre lite forbrukervennlige vilkår er utelatt. Testerne ønsker samtidig å gjøre deg oppmerksom på at det finnes mange flere kredittkort i det norske markedet.

Dette kan dekkes av reiseforsikringen i kredittkortet ditt

Testerne har derfor sett nærmere på forsikringsvilkår og dekning i ulike kredittkort, og sammenlignet noen av disse for å se på noen av de typiske uhellene man kan få dekning for. Disse forsikringene kan ved første øyekast se like ut ved at de tilbyr stort sett lik grunndekning.

Likevel eksisterer det endel forskjeller i vilkår og dekning som kan være av avgjørende betydning for den som er uheldig. Dette gjelder blant annet for dekningssummer, egenandel og aldersgrenser. Noe Ebne bekrefter til Testerne, og sier at vilkår og dekning varierer både mellom de ulike kortene og de ulike forsikringsselskapene, så man må sjekke hva som omfattes.

Uheldig i ferien? Sjekk om du kan få det dekket av reiseforsikringen

Det er slik at reiseforsikringen kun gjelder for reiser under et visst antall dager. For alle kredittkort vi så på er det et vilkår at reisen ikke skal vare lenger enn 90 dager. Dette viste seg også å gjelde Supreme Card, hvor forsikringsvilkårene under testtidspunktet stod å gjelde kun for reiser inntil 60 dager.

-Dette ble endret til 90 dager rett før ferien(vi venter på nye forsikringsdokumenter som skal legges ut på nettsidene). Dette var en endring som ble gjort på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kundene våre”, skriver Sverre Skarra, Sales Manager i Resurs Bank, som utsteder kortet.

Ansvarsforsikring sikrer deg for å måtte betale store erstatningsbeløp hvis du skulle ha pådratt deg et rettslig erstatningsansvar for skader på annens person eller ting under reisen. Her er dekningssum viktig siden slike erstatningsbeløp i verste fall kan komme på flere millioner kroner. Av de kredittkortene vi har sett på er det yA Bank og Supreme Card som har den høyeste beløpsgrensen på 15 millioner kroner.

Når det gjelder reisesyke og ulykkesforsikring ved død eller invaliditet, eksisterer det forskjeller for dekningssum og alder. De fleste har ikke noe spesifikt tak for dekningssummen ved reisesyke og medisinske utgifter, men noen opererer med en beløpsgrense på 5 millioner kr. Når det gjelder ulykkesforsikring, har mange en dekningssum på 300.000 kr for voksne ved både invaliditet og dødsfall. ’Voksne’ omfatter her for de fleste kortene de personer som er mellom alderen 18/21 år til 70/75 år. For barn opererer de fleste med en forsikringssum på mellom 300.000 – 500.000 kr og 30.000 – 50.000 kr for henholdsvis invaliditet og dødsfall. Men noen skiller seg ut. For voksne er MyHoliday her best på beløpsgrense med 600.000 kr. Kommunikasjonsrådgiver i DNB som utgir MyHoliday Card, Vidar Korsberg Dalsbø forteller til Testerne at kundetilfredsheten for dette produktet er god.

Ulykkesforsikring – Dårlig tilbud for seniorer

Noen kredittkort har reiseforsikringer med svært dårlige tilbud for seniorer hvis man skulle bli syk eller har kommet ut for en ulykke i ferien. Bank Norwegian, Supreme Card og yA bank har ingen dekning etter fylte 70 år, dette gjelder både avbestilling, reisesyke og ulykkesforsikring.

For de fleste andre kort er det først etter fylte 75 år at man trekker en slik grense. Re:member og MyHoliday har ingen dekning etter fylte 80 år med redusert sum fra henholdsvis 67 og 70 år. MyHoliday har de beste vilkårene for aldersgruppen 70 – 80 år med en dekningssum på 300.000 kr. Som Finans Norge påpeker er seniorene er en gruppe som reiser stadig mer. Dermed blir aldersbegrensninger viktigere å unngå for stadig flere. Ikano er den eneste som gir dekning ved ulykkestilfelle uansett hvor gammel man er, men summen går ned fra 300.000 kr til 100.000 kr og 50.000 kr for henholdsvis invaliditet og død når man har fylt 70år.

Uheldig og egenandel

Egenandel er et område hvor det eksisterer betydelige forskjeller mellom de enkelte kredittkortene. Egenandel er viktig for eksempel ved tap av reisegods og personlige eiendeler. Dette kan utgjøre en betydelig sum hvis det er snakk om eiendeler av lavere verdi.

Noen få kredittkort i testen har ingen egenandel i det hele tatt, men de fleste opererer med en egenandelssum på 500 kr eller 1000 kr. yA bank og Supreme Card sine kredittkort er de eneste som ikke har noen egenandel for sine reiseforsikringer hva gjelder reisegods og personlige eiendeler.

Noen korts reiseforsikring inkluderer også egenandelsforsikring på leiebil, som betyr at den dekker egenandel du eventuelt må betale ved skade på leiebil. Testerne påpeker at det er viktig at du leser vilkårene rundt dette nøye, da det blant annet er krav til at du betaler hele leiebilkostanden med kortet, samt må du se i hvilke land denne forsikringen gjelder og om det for eksempel gjelder kosmetiske skader. Til Testerne trekker Jørgen Rui, Markedsdirektør i yA Bank frem nettopp denne dekningen som blant det kundene deres verdsetter mest i deres reiseforsikring.

Testerne har spurt en del av kortene med egenandel om de har vurdert å ta bort egenandel i forsikringen da det finnes kort uten, og ved eksempelvis tap av reisegods og personlige eiendeler er egenandelkostnaden godt merkbart. Men ingen av de som svarte virker å ha planer om dette. MyHoliday Card er et av kredittkortene med reiseforsikring som har egenandel. Dalsbø svarer til Testerne at de ønsker å være konkurransedyktig både på pris og kvalitet, og mener de treffer kundene sine godt med dette kortet.

Sammenligning av to spesifikke kredittkorts reiseforsikringer

Vi kan sammenligne to kredittkort, Ikano og yA bank, med hensyn til deres reiseforsikringer.

Begge krever at reisen må starte i Norden og ende i Norge og begge har en tidsbegrensing for reisen på 90 dager. yA bank har gjennomgående mer generøse beløpsgrenser. For avbestillinger hos enkeltpersoner dekker Ikano kostnader opp til 15.000 kr, mens yA bank har en dekningssum på 125.000 kr. Når det gjelder ansvarsforsikring dekker Ikano opp til 1 million kroner og 3 millioner kroner for henholdsvis saks- og personskade, dette er relativt lave beløpsgrenser. yA bank derimot opererer her med en dekningssum på 15 millioner kr for begge typer skader.

Ulykkesforsikring og aldersgrenser

Ikano har en aldersgrense på 75 år når det gjelder avbestilling og kostnader til medisinsk hjelp og hjemtransport, men har ingen øvre aldersgrense for utbetaling av ulykkesforsikring. Derimot er dekningssummen redusert fra 300.000 kr til 100.000 kr hvis man er over 70 år. yA Bank har en absolutt grense på 70 år.

Avbestillingsforsikringen, reisesyke, hjemtransport og ulykkesforsikringen gjelder ikke personer som er fylt 70 år hvis man har reiseforsikring fra yA banks kredittkort. Ikano har en dekningssum for medisinsk behandling på 5 millioner kroner, mens yA bank har en ubegrensetsum.

– Føler dere den absolutte aldersbegrensningen i forsikringen på 70 år er høy nok? Også med tanke på at det eksisterer kort hvor kortkunder opp til 80 år dekkes?

-Ja, det ble en naturlig avgrensing da den største andelen av våre kortkunder er under 70 år”, uttaler Jørgen Rui, markedsdirektør i yA Bank.

Videre i sammenligningen av yA bank og Ikano ser vi at på egenandel er det yA bank som kommer best ut. Kortet har ingen egenandelssum overhodet, men for Ikanos reiseforsikring er det en egenandel på 500 kr.

Gikk kjøpet skeis? – Svindlet, konkurs, mangel eller feil?

Ellers påpeker både Testerne og Forbrukerrådet på sine nettsider at du burde betale med kredittkort i utlandet, da du får ekstra beskyttelse ved blant annet mangelfull eller feil i vare eller tjeneste, svindel og konkurs. Sammenlignet med å betale med debetkort (bankkort knyttet til dine private penger) eller kontant får du ekstra beskyttelse gjennom finansavtaleloven (paragraf 54b). 

Forbrukerrådet mener lovens bestemmelse om at kredittyter (i hovedsak banken/kortutsteder) har samme ansvar som selger, er særlig verdifull. Som Forbrukerrådet viser til på sin nettside er det også en form for forsikring for den som er uheldig.

Artikkelen er skrevet av samfunnsøkonom og skribent Lars Jacob Balchen Dale og daglig leder Arild Grepstad, begge i Testerne,

Liker du artikkelen om å være uheldig, så gi oss like på Facebook


Sjekk og bestill hotellrom verden rundt her på Reiseliv

Du kan søke hoteller verden rundt og bestill direkte her på Reiseliv


…                 ... .

Reiseliv er Norges eldste reiselivsmagasin på Internett, startet i 2000.

Reisetrend blant unge er å droppe forsikring – Se tips

reisetrend

Det skal være gøy på ferie, men mange unge dropper reiseforsikring, samtidig som gruppen under 30 år har størst skaderisiko. Foto: Pixabay

Leave a Comment

Du liker kanskje også

Reiseliv

Denne nettsiden bruker Cookies for å gi deg bedre søkeresultater og leseropplevelser. Klikk her for å fjerne meldingen.