Home Destinasjoner Er flyselskapene ærlige om sine forsinkelser?

Er flyselskapene ærlige om sine forsinkelser?

by Reiseliv
flypassasjerer erstatning

Flypassasjerer snytes for millioner av kroner i sommerferien. Fordi: Fyselskapene forsøker så godt de kan å ikke utbetale erstatninger. Er dette sant? Vi har spurt.

Flyselskapene forårsaker ofte sine egne forsinkelser og kanselleringer, men innrømmer sjeldent feil i frykt for å måtte utbetale erstatning til sine rammede passasjerer.

– Hva de forteller sine passasjerer og hva som er realitetene, er ikke alltid i samsvar, sier landssjef i erstatningsselskapet Airhelp i Norge, Andreas Hermansson.

Internasjonal flystatistikk for sommeren 2018, målt mellom 20. juni og 20. august, viser at over 56 000 passasjerer på norske flyvninger enten ble utsatt for kanselleringer eller forsinkelser på over tre timer. I samarbeid med YouGov har erstatningsselskapet Airhelp nå beregnet at rundt 37 000 av disse ikke har mottatt sin rettmessige erstatning etter EU sitt EC261 reglement. Med opp til 600 Euro i erstatning per passasjer er det snakk om millioner av kroner i manglende erstatningsutbetaling etter sommerkaoset i 2018.

– For noen flyselskaper er det nærmest rutine å avslå søknader om erstatning, uansett bakgrunn for erstatningskravet. Dermed brytes det gjeldende europeiske lovverket med viten og vilje. Mange passasjerer vet ikke at de har krav på erstatning fordi de blir fortalt noe annet, og mange av de som søker har ikke ressurser eller tid til å følge opp sitt krav. Dette nyter mange flyselskaper godt av, sier Hermansson.

Nå ber han feriereisende følge nøye med når flyreisen ikke går som planlagt i sommer.G

Gir feilinformsjon til passasjerene

Etter reglementet EC261 er det bare under såkalte «ekstraordinære omstendigheter» at flyselskapene ikke er erstatningspliktige. Likevel brukes dette flittig som argument i mange tilfeller av forsinkelser eller kanselleringer, forteller Hermansson.

– Hva de sier til passasjerene, og hva som er realitetene, er ikke alltid i samsvar. Ofte skyldes det på ekstraordinære omstendigheter selv når det er andre årsaker til forstyrrelsen, sier Hermansson.

Enkelte årsaker for flyforstyrrelser er vanligere enn andre, sier landssjefen for Airhelp.

– De vanligste årsakene til flyforstyrrelser der passasjerer har rett på erstatning, har med bemanningsproblemer å gjøre. Det gjelder gjerne i tilfellene der man ikke har nok personell eller ikke har overholdt hvilereguleringene, sier Hermansson.

– En annen er tekniske problemer. Dette er normalt faktorer som flyselskapet skal ha kontroll på i sine vanlige servicerutiner, men som dukker ubeleilig opp og ender i erstatningsutfordringer. En annen er intern streik i flyselskapet, som selskapet selv skal ha kontroll på og som derfor også er erstatningspliktig. Det siste eksempelet er pilotstreiken i SAS, forteller Andreas Hermansson.

– Et mer uvanlig eksempel er når piloten blir tatt med promille, noe som oftest ikke blir annonsert høyt. Dette ligger også under flyselskapets ansvar, sier Hermansson, som også viser til de gyldige reglene for «ekstraordinære omstendigheter».

– Dårlig vær, terrorhendelser, medisinske nødsituasjoner, eksterne streiker eller utfordringer med flykontrollen i luftrommet inngår i situasjoner der flyselskapene ikke har erstatningsansvar. Nylig ble det også avgjort at drivstoff på rullebanen skal ansees som en ekstraordinær hendelse, sier Hermansson.

Tips til reisende om å følge med

Når fellesferien nå er i gang for fullt, vil det oppstå langt flere flyforstyrrelser enn på andre tider av året. Nå ber Hermansson flypassasjerer følge nøye med dersom de blir rammet av forsinkelser eller kanselleringer i sommer.

– Pass på å beholde billetter, boardingpass og annet bevis for at du har vært på flyvningen. Forsøk å finne ut hvorfor flyet er forsinket, og noter deg tider. Ellers må du være nøye med kvitteringer for alt du kjøper, som kan bli dekket av erstatning eller forsikring, avslutter Andreas Hermansson, landssjef for Airhelp i Norge.

5 punkter reisende kan følge

– Kontakt flyselskapet for alternativ flyvning til reisemålet – eller refusjon
– Behold boardingkortet ditt og andre reisedokumenter – Noter deg ankomsttiden på reisemålet ditt
– Spør hvorfor flyet ble forsinket eller kansellert
– Be flyselskapet om å betale for måltider, drikke og overnatting når det er nødvendig – du har rett til bevertning.
– Oppbevar kvitteringene dersom forsinkelsen betyr ekstra utgifter.


Blir det flykaos i sommer også? Ja, sier eksperten

Flyforsinkelser

Leave a Comment

Du liker kanskje også

Reiseliv

Denne nettsiden bruker Cookies for å gi deg bedre søkeresultater og leseropplevelser. Klikk her for å fjerne meldingen.