Home Gode svar på mange spørsmål Korona belaster SOS alarmsentral – folk vil hjem fra ferie

Korona belaster SOS alarmsentral – folk vil hjem fra ferie

by Trond Thorud
korona belaster

Korona belaster SOS Internationals alarmsentral. Det er mange nordiske reisende som i disse dager trenger hjelp og veiledning i forbindelse med hjemreise fra opphold i utlandet. SOS Internationals alarmsentral, som hjelper nordiske reisende i utlandet døgnet rundt, opplevde en økning på 350 prosent i antall telefonhenvendelser i helgen.

Det har i perioder vært ekstra ventetid på å komme igjennom på telefonen til SOS Internationals alarmsentral. Tilstanden er nå i ferd med å normalisere seg takket være en ekstraordinær innsats fra personalet på tvers av faggrupper og lokasjoner, samt opprettelsen av en egen korona hotline som sikrer at øvrige saker om akutt sykdom og skade på reisen blir håndtert på beste måte.

– I helgen (14. og 15. mars 2020) stod vi i en helt ekstraordinær situasjon som vi ikke hadde noen mulighet til å forutse. I denne situasjonen tilpasset vi oss ved å øke bemanningen, opprette en egen hotline for korona-henvendelser og kommunisere på sosiale medier, sier divisjonsdirektør Karin Tranberg.

Tranberg forteller at alarmsentralen i København kunne trekke inn ressurser fra SOS Dansk Autohjælps alarmsentral i Aarhus på tidspunktet hvor det var størst pågang av telefonhenvendelser.

Korona belaster telefonservicen

Når nordiske reisende i utlandet ikke kan komme gjennom på telefonen til sine forsikringsselskaper, overføres normalt henvendelsene videre til SOS International, hvor medarbeiderne svarer på spørsmål fra bekymrede skandinaver om nært forestående reiser, spørsmål om avbestillinger, hjemreiser, ombookinger og forsikringsdekninger generelt.

Belastningen blir enda større av at reisebyråer og flyselskaper også i perioder har problemer med å håndtere alle henvendelsene.

– Vi beklager på det sterkeste dersom den ekstra ventetiden på våre telefoner har bidratt til å skape utrygghet hos skandinaver i utlandet. Heldigvis er situasjonen nå i ferd med å normalisere seg på alarmsentralen, sier Karin Tranberg.

SOS Internationals samlede antall saker som gjelder COVID-19 er tirsdag morgen nærmere 5300.

Oppdaterte informasjon om hvor korona belaster forskjellige land fra Utenriksdepartementet


KORONAVIRUS OG REISEFORSIKRINGEN DIN – HVA DEKKES?

Koronavirus og reiseforsikringen

Du liker kanskje også

Reiseliv

Denne nettsiden bruker Cookies for å gi deg bedre søkeresultater og leseropplevelser. Klikk her for å fjerne meldingen.