Home DestinasjonerEuropaH - Hellas Holland Ferietid er skadetid – vær obs med hotellege i USA

Ferietid er skadetid – vær obs med hotellege i USA

by Per Henriksen

Ferietid er skadetid. Og det er stor forskjell på utgifter når du blir syk eller skadet i Europa og USA. Spania, Hellas, Tyrkia, Bulgaria og USA topper statistikken over land der nordmenn skades mest. I Europa har du Helfo-kortet. I USA kan det bli svært dyrt, og SOS International advarer mot leger på hotellrommet. Hvorfor? Les mer her.

I 2016 var USA blant de fem landene i verden hvor flest norske reisende kom til skade eller ble syke, og det er ingen tegn på at reiseaktiviteten blir mindre i år. Ferietid i USA er populært, ikke minst på grunn av lavprisbilletter med fly.

Men én ting bør man unngå hvis man blir syk i USA, forklarer lege Poul Crone fra SOS International:

– Hotelleger er blitt veldig vanlig i turistområdene i f.eks. Florida, New York og i California. Hotellegene blir som oftest anbefalt av hotellresepsjonen. Men vår klare anbefaling til nordmenn er å unngå å bruke disse hotellegene, fordi de sjeldent aksepterer betaling via et reiseforsikringsselskap, men tvinger pasienten til å underskrive en bindende kontrakt og ofte betale en høy sum for behandlingen med kredittkort.

Med en kontrakt i hånden har hotellegen sånn sett fritt spillerom, og det synes godt på regningene:

– Når kontrakten først er underskrevet, fanger bordet, og da kan hverken SOS International eller våre partnere stille garanti for betalingen. Vi har sett eksempler på priser fra $2000 og opp til $6500 på mindre diagnoser som ville koste rundt $250 på en «urgent care-klinikk».

Derfor må ikke nordmenn som har sin ferietid i USA spørre etter lege i hotellresepsjonen, men i stedet ringe til sin reiseforsikrings alarmsentral som kan hjelpe med den beste løsningen.

I USA er sykehusstandarden generelt høy. Og i tillegg til sykehus finnes der nettopp mange mindre såkalte «urgent care-» eller «walk in-klinikker», som den reisende ved mindre diagnoser bør oppsøke fremfor å dra til et akuttmottak. Turister eller nordiske reisende vil jevnlig oppleve å ikke bli prioritert på et akuttmottak, og det er dermed ofte raskere og enklere at oppsøke «urgent care-klinikkene».

Vær forsiktig med hotelleger i USA. Det kan koste deg dyrt. Foto: Pixabay

Ferietid med Helfo-kortet

Helfo-kortet for bruk i Europa dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som landets egne statsborgere

– Kortet er beviset ditt på at du har rett på samme behandling som innbyggerne i landet du besøker. Det er gratis og enkelt å skaffe seg, sier kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen i Frende Forsikring.

Helfo-kort, eller Europeisk helsetrygdekort, kan utstedes av Helsedirektoratet til alle som er medlem av folketrygden i Norge og er statsborger enten her, i et annet EØS-land eller i Sveits.

I mange land får du ikke dekket utgifter til helsetjenester fullt ut fra det offentlige, derfor anbefaler Helfo at du i tillegg til Europeisk helsetrygdkort også har en reiseforsikring.

– Du bør alltid ha reiseforsikring i tillegg, fordi helsetrygdekortet ikke dekker medisinske utgifter i mange land. Dessuten dekker helsetrygdekortet aldri ekstrautgifter til hjemtransport, hotell for pårørende og lignende, som en reiseforsikring kan dekke, sier assistansesjef Gry Monica Hellevik hos Falck Global Assistanse, som er eneste reisealarmsentral med base i Norge.

Du kan altså ende i en situasjon der du får behandlingen, men ikke dekket kostnadene du har.

SOS International har laget denne oversikten over de fem landene hvor nordmenn oftest blir syke eller skadet.

– Det kan fort bli dyrt. Vi har allerede hatt enkeltsaker med utbetaling på over to millioner kroner etter sykdom og ulykke i utlandet, sier Slettemoen i Frende, og opplyser at hver sjette nordmann bruker reiseforsikringen sin hvert år.

Ikke alle land har offentlige sykehus med like høy standard som vi er vant til i Norge.

– I land hvor de offentlige sykehusene holder en lavere standard, foretrekker du gjerne et privat sykehus. Og på private sykehus må du selv betale for behandlingen. Reiseforsikringens alarmsentral kan da stille betalingsgarantier slik at du slipper å legge ut noe selv, sier Hellevik i Falck Global Assistance.

– Hvis du trenger behandling som reiseforsikringen din ikke dekker, vil du med Helfo-kortet få nødvendig helsehjelp på offentlige sykehus i et EØS-land. I land med gode offentlige helsetjenester i Europa som for eksempel England eller Nederland, kommer du langt med et Helfo-kort for det medisinske, sier Falck-eksperten. Selv om Storbritannia skal forlate EU gjelder Helfo-kort fortsatt i landet.

Har du som privatperson fått nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land og har lagt ut penger for dette selv, kan du søke refusjon hos Helfo.

– Ofte refunderes ikke hele beløpet. Prinsippet er at det refunderes etter hva en tilsvarende behandling ville kostet i Norge. Her vil reiseforsikringen ofte dekke alt, eller det som gjenstår, opplyser Slettemoen.

– Reiseforsikringen gir deg i tillegg tilgang til en døgnåpen alarmsentral, som kan organisere ambulansefly og hjemtransport med eller uten medisinske ledsagere. Det vil også være medisinsk personell som overvåker behandlingen og ser til at du får riktig og nødvendig behandling, sier Hellevik.

 Slik skaffer du deg Helfo-kort

Det lille kortet får enkelt plass sammen med bankkortet ditt og bestilles på helsenorge.no. Du kan også ringe 800 43 573 for å bestille (fra utlandet ringer du +47 23 32 70 30). Det kan ta ti til 14 virkedager å få kortet, som leveres til deg i posten.

Helfo-kortet er gyldig i tre år, så hvis du har et kort allerede, sjekk at det fortsatt er gyldig i god tid før avreise, og ha en trygg ferietid.

– Husk også at om du blir innlagt på sykehus i Europa og har glemt å ta med deg Helfo-kortet, kan du ringe alarmsentralen til din reiseforsikring. Da vil du få hjelp med å skaffe dokumentasjon (hasteblankett) fra Helfo til sykehuset. Helfo vil da dekke de medisinske utgiftene, mens reiseforsikringen dekker det du ellers har krav på, sier assistansesjef Gry Monica Hellevik i Falck Global Assistanse.

På engelsk kalles Helfo-kortet for European Health Insurance Card (EHIC).

Her er en komplett oversikt over hvor Helfo-kortet gjelder.

USA er som en magnet på nordmenn, og norske turister strømmer til både New York, Florida og California. Foto: Common Wikimedia

Redaksjonelt innhold på Reiseliv bearbeides/tilrettelagt av Reisejournalist

I Janis Joplin og Jimi Hendrix’
fotspor i San Francisco

Leave a Comment

Du liker kanskje også

Reiseliv

Denne nettsiden bruker Cookies for å gi deg bedre søkeresultater og leseropplevelser. Klikk her for å fjerne meldingen.